วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดโกรกหว้า – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดโกรกหว้า – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04301407009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 29/11/2547

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ