วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดโกรกสำโรง – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดโกรกสำโรง – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04302402003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2467

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2543

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30360

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ