วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดโกรกตาแป้น – ชัยภูมิ

ชื่อวัด : วัดโกรกตาแป้น – ชัยภูมิ

รหัสวัด : 04361504002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/11/2547

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ