วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดโกรกตะหนอด – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดโกรกตะหนอด – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04300410005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 13/6/2545

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30260

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ