วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดโกรกขี้หนู – บุรีรัมย์

ชื่อวัด : วัดโกรกขี้หนู – บุรีรัมย์

รหัสวัด : 04310120001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2476

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/6/2540

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ