วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดโกรกกุลา – ชัยภูมิ

ชื่อวัด : วัดโกรกกุลา – ชัยภูมิ

รหัสวัด : 04361502003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2484

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 30/3/2558

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ