วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดโกรกกราก – สมุทรสาคร

ชื่อวัด : วัดโกรกกราก – สมุทรสาคร

รหัสวัด : 02740103001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2375

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2423

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ