วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดโกรกกระหาด – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดโกรกกระหาด – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04301902005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 20/4/2550

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30280

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ