วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดโกมุทรัตนาราม – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดโกมุทรัตนาราม – ชลบุรี

รหัสวัด : 02200117002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 19/9/2505

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2508

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ