วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดโกมุทพุทธรังสี – กรุงเทพมหานคร

ชื่อวัด : วัดโกมุทพุทธรังสี – กรุงเทพมหานคร

รหัสวัด : 01104802002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/2/2540

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/9/2541

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 12 ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ