วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดโกมลกิตติ – สระบุรี

ชื่อวัด : วัดโกมลกิตติ – สระบุรี

รหัสวัด : 02190904002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 26/5/2520

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 8/8/2532

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ