วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดโกทา(บ้านโกทา) – มหาสารคาม

ชื่อวัด : วัดโกทา(บ้านโกทา) – มหาสารคาม

รหัสวัด : 04440704008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2475

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/3/2554

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ