วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดโกซ้ายเจริญธรรม – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดโกซ้ายเจริญธรรม – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02710906013

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 21/10/2559

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 10/2/2564

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ