วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดแหลมหิน – ตราด

ชื่อวัด : วัดแหลมหิน – ตราด

รหัสวัด : 02230104002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2330

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 5/4/2517

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ