วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดแจรนสัมพันธ์ – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดแจรนสัมพันธ์ – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320107003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 24/12/2539

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 19/3/2550

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1 ความคิดเห็น

ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลประวัติความเป็นมาของวัดบ้านแจรนสัมพันธ์ เพื่อทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน ในเขต ต.ตาอ็อง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ต่อไป