วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดแก้วไพฑูรย์ – กรุงเทพมหานคร

ชื่อวัด : วัดแก้วไพฑูรย์ – กรุงเทพมหานคร

รหัสวัด : 01103501003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2390

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/6/2532

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ