วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดแก้วไขแสงวนาราม – เพชรบูรณ์

ชื่อวัด : วัดแก้วไขแสงวนาราม – เพชรบูรณ์

รหัสวัด : 02670104008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 24/9/2558

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ