วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดแก้วโสภณ – กำแพงเพชร

ชื่อวัด : วัดแก้วโสภณ – กำแพงเพชร

รหัสวัด : 03620404002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 10/9/2513

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/6/2543

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ