วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดแก้วเทพคีรีวงกรด – ชุมพร

ชื่อวัด : วัดแก้วเทพคีรีวงกรด – ชุมพร

รหัสวัด : 05860804003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ