วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดแก้วเจริญยศ – นครปฐม

ชื่อวัด : วัดแก้วเจริญยศ – นครปฐม

รหัสวัด : 02730305003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 23/3/2555

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ