วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดแก้วอุดมธรรม – ร้อยเอ็ด

ชื่อวัด : วัดแก้วอุดมธรรม – ร้อยเอ็ด

รหัสวัด : 65145100001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 26/1/2565

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 12 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ