วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดแก้วอินทราราม – อุดรธานี

ชื่อวัด : วัดแก้วอินทราราม – อุดรธานี

รหัสวัด : 04411806008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/4/2556

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/5/2560

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ