วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดแก้วสว่าง – อุดรธานี

ชื่อวัด : วัดแก้วสว่าง – อุดรธานี

รหัสวัด : 04410203015

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2492

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2522

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41250

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ