วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดแก้วสว่าง – ขอนแก่น

ชื่อวัด : วัดแก้วสว่าง – ขอนแก่น

รหัสวัด : 04401610001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2467

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2486

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ