วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดแก้วมณี – สุรินทร์

13 ธ.ค. 2023
18

ชื่อวัด : วัดแก้วมณี – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320601011

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 4/4/2555

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 28/2/2563

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ