วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดแก้วมณีเจริญธรรม – กำแพงเพชร

ชื่อวัด : วัดแก้วมณีเจริญธรรม – กำแพงเพชร

รหัสวัด : 03620302007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 24/5/2559

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ