วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดแก้วมงคล – แพร่

ชื่อวัด : วัดแก้วมงคล – แพร่

รหัสวัด : 03540404002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2338

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2490

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ