วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดแก้วมงคล – สมุทรสาคร

ชื่อวัด : วัดแก้วมงคล – สมุทรสาคร

รหัสวัด : 02740106003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 4/1/2510

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 20/9/2550

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ