วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดแก้วฟ้า – ราชบุรี

ชื่อวัด : วัดแก้วฟ้า – ราชบุรี

รหัสวัด : 02700717001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2428

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2473

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ