วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดแก้วฟ้าจุฬามณี – กรุงเทพมหานคร

ชื่อวัด : วัดแก้วฟ้าจุฬามณี – กรุงเทพมหานคร

รหัสวัด : 01100206001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2300

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2310

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ