วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม – กรุงเทพมหานคร

13 ธ.ค. 2023
17

ชื่อวัด : วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม – กรุงเทพมหานคร

รหัสวัด : 01103201002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 3/9/2519

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 21/2/2523

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 15 ต.ประเวศ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ