วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดแก้วพิจิตร – หนองบัวลำภู

ชื่อวัด : วัดแก้วพิจิตร – หนองบัวลำภู

รหัสวัด : 04390109001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/5/2560

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ