วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดแก้วพัฒนาราม – เพชรบูรณ์

ชื่อวัด : วัดแก้วพัฒนาราม – เพชรบูรณ์

รหัสวัด : 02670402006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 20/9/2543

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 7/5/2557

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ