วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดแก้วประเสริฐ – ชุมพร

ชื่อวัด : วัดแก้วประเสริฐ – ชุมพร

รหัสวัด : 05860306003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 27/10/2553

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ