วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดแก้วประชานิมิตร – บุรีรัมย์

ชื่อวัด : วัดแก้วประชานิมิตร – บุรีรัมย์

รหัสวัด : 04311114006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 23/12/2557

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ