วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดแก้วน้อย – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดแก้วน้อย – ชลบุรี

รหัสวัด : 02200603002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2375

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2515

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ