วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดแก้วตา – พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวัด : วัดแก้วตา – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02140706002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2326

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 5/9/2466

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.บางเพลิง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ