วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดแก้วชาตรี – อุดรธานี

ชื่อวัด : วัดแก้วชาตรี – อุดรธานี

รหัสวัด : 04411702011

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2484

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ