วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดแก้วชัยมงคล – กำแพงเพชร

13 ธ.ค. 2023
15

ชื่อวัด : วัดแก้วชัยมงคล – กำแพงเพชร

รหัสวัด : 03620201005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2/10/2540

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ