วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดแก้วจันทราราม – ลพบุรี

13 ธ.ค. 2023
21

ชื่อวัด : วัดแก้วจันทราราม – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160301003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2400

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2492

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ