วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดแก้วกระจ่าง – อ่างทอง

ชื่อวัด : วัดแก้วกระจ่าง – อ่างทอง

รหัสวัด : 02150505002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2479

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ