วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดแก้งโตน – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดแก้งโตน – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04340906003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2524

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34260

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ