วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดแก้งเรือง – อุบลราชธานี

13 ธ.ค. 2023
17

ชื่อวัด : วัดแก้งเรือง – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04340801004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2475

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/9/2539

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34280

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ