วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดแก้งสมบูรณ์ – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดแก้งสมบูรณ์ – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04341002005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/11/2537

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ