วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดแก้งนาง – มุกดาหาร

ชื่อวัด : วัดแก้งนาง – มุกดาหาร

รหัสวัด : 04490403004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ