วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดแก้งจิก – ชัยภูมิ

ชื่อวัด : วัดแก้งจิก – ชัยภูมิ

รหัสวัด : 04360105006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 28/6/2548

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36240

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ