วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดแก้งกฐิน – อำนาจเจริญ

ชื่อวัด : วัดแก้งกฐิน – อำนาจเจริญ

รหัสวัด : 04370111001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2476

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 13/1/2537

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ