วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดแก้งกกก่อ – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดแก้งกกก่อ – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04341203008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 10/11/2542

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ