วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดแก่นใต้ – เชียงราย

ชื่อวัด : วัดแก่นใต้ – เชียงราย

รหัสวัด : 03570305002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2460

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ