วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดแก่นจันทร์คงคาราม – ชัยภูมิ

ชื่อวัด : วัดแก่นจันทร์คงคาราม – ชัยภูมิ

รหัสวัด : 04361306007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 4/12/2555

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ